ECIWO

ECIWO is de Engelstalige afkorting voor: an Embryo containing the Information of the Whole Organism. ECIWO diagnose en ECIWO therapie werd in 1973 door professor Yingqing Zhang, hoogleraar in de biologie aan de Shandong Universiteit in China, ontdekt. In 1988 is de ECIWO in China officieel erkend als therapie. ECIWO acupunctuur is inmiddels toegepast bij de behandeling van meer dan 1.000.000 personen en bij meer dan 200 klachten of ziektebeelden. De gemiddelde effectiviteit betrof zo’n 90%. ECIWO acupunctuur is al door vele artsen en therapeuten in meer dan 30 landen uitgeprobeerd en toegepast.

De ECIWO theorie vindt haar grondslag in de cytologie, Zij gaat uit van de veronderstelling dat het lichaam een organisme is, dat is opgebouwd en wordt onderverdeeld in ECIWO’s. Een ECIWO is elk deeltje van een organisme dat, hoewel duidelijk begrensd, toch compleet is van structuur en functie. Het is een embryo in een bepaalde fase van ontwikkeling. Dit houdt in dat zo’n embryo informatie bevat van alle delen van het organisme.

De ECIWO theorie geeft een volledig nieuw inzicht in het organisme: De meervoudige niveau-indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten grondslag aan een pancybernetische functie. Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten van het lichaam en z’n contacten met de omgeving. Dit laatste gebeurt via het Basis Biologisch Regulatie Systeem (BBRS), welke het meest oude informatiesysteem is van de zuurstof-ademende organismen. Dit leidt dan tot het versterken van de verzwakten gedeelten van het lichaam via een feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het organisme weer opbouwt.

De ECIWO acupunctuur is een belangrijk onderdeel van de ECIWO geneeskunde. Deze vorm van acupunctuur is een biomedische techniek, welke wordt toegepast op het ECIWO acupunctuursysteem van diverse lange botstukken. ECIWO werkt ook goed in combinatie met de BBRS Parallel Acupunctuur

De diagnostiek bestaat hoofdzakelijk uit het betasten van pijngevoelige ECIWO drukpunten op o.a. de 2e metacarpale (2e middenhandsbeentje). ECIWO diagnose is een snelle methode om de plaats van de ziekte in het lichaam te bepalen, maar het bepaalt niet om welke aandoening het gaat. Daarvoor worden de wetmatigheden van de traditionele Chinese Geneeskunde gebruikt.

ECIWO therapie bestaat uit acupunctuur en massagetechnieken op met name de 2e metacarpale (middenhandsbeentje) en de tibia (scheenbeen).

Zie ook https://youtu.be/hCmvrUlh334

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *