Visie/uitgangspunt

Visie/uitgangspunt

Er wordt behandelt vanuit het perspectief van de traditionele Chinese geneeskunde, welke uitgaat van een verstoorde balans van het menselijk lichaam. Hierbij is de doelstelling om de wortel van de aandoening te diagnosticeren en te behandelen, waar de westerse behandeling zich vaak beperkt tot symptoom bestrijding. De behandeling kan dienen als opzichzelfstaande behandeling, of als waardevolle toevoeging van uw westerse behandeling.

Bij Praktijk Peter de Rover wordt er behalve “een holistische diagnose” uitgegaan van het motto ‘meten is weten’ en er wordt dan ook gewerkt met een visuele scan, de ‘AcuGraph’. De huidweerstand wordt gemeten en aan de hand hiervan kan er een perfecte visualisatie van het lichaam worden gemaakt. Zo kan er een bevestiging van de gestelde diagnose verkregen worden, of een mogelijke aanvulling hierop. Hierna kan een optimale behandeling plaatsvinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *